Himenòpters: Abelles

Família Colletidae


És una família d’abelles que es caracteritzen per presentar una llengua curta, més ampla que llarga, i amb l’extrem bilobulat. Totes les espècies de col·lètids fan nius solitàriament, tot i que algunes poden formar agregacions. Amb la seva llengua recobreixen les parets de l’interior del seu niu amb unes secrecions produïdes per la glàndula de dufour i les glàndules salivals. La secreció és semblant al polièster i forma una fina pel·lícula com si fos cel·lofana que és impermeable i resistent als fongs. Les femelles omplen aquesta cel·la de cria del niu amb una massa semilíquida de pol·len i nèctar i surant a sobre hi ponen un ou. A les Balears trobam dos gèneres que morfològicament tenen un aspecte molt diferent: Colletes i Hylaeus.


Gènere Colletes

Abelles solitàries peludes de mida mitjana (6 – 16 mm). Les femelles transporten el pol·len en una estructura de pèls de les seves potes posteriors (escopa) i en l’abundant pilositat lateral del primer segment abdominal (propodeum). A l’abdomen tenen bandes horitzontals blanquinoses de pèls. El cap té una forma tipus cor, més estret cap a les mandíbules i amb els ulls inclinats l’un cap a l’altre en la part posterior.


Gènere Hylaeus

Abelles solitàries petites i esveltes (3.5 – 9.5 mm) que presenten escassa pilositat. Són majoritàriament de color negre amb algunes marques grogues sobretot en el cap i formant uns patrons característics a la cara. Els mascles solen tenir més taques grogues a la cara que les femelles. Les femelles es caracteritzen per l’absència d’escopa, ja que transporten el pol·len i el nèctar a l’interior del seu estómac i el regurgiten després dins les cel·les de cria del seu niu. Fan el niu dins tiges buides o en cavitats preexistents de branques, fusta, parets o nius buits construïts per altres abelles.