Himenòpters: Vespes

Família Scoliidae


Són vespes solitàries grans, amb el cos pelut i robust. Són de color negre, sovint amb bandes de color groc o taronja i amb les ales fumades. Les espècies d'aquesta família són ectoparasitoides de larves subterrànies d'escarabats. Les femelles cerquen larves d'escarabats a terra excavant amb les seves potes i mandíbules. Piquen i paralitzen a la larva i ponen un ou sobre la seva superfície corporal. Després de l'eclosió, les larves de la vespa s'alimenten de la larva d'escarabat, fan un capoll per passar l'hivern i emergeixen com a adults en la següent primavera. Dins d'aquesta família podem trobar la vespa més gran d'Europa, Megascolia flavifrons maculata, que pot arribar fins a 60 mm.