Coleòpters: Buprestidae

És una família d’escarabats de mida petita a mitjana (3 – 34 mm) que es caracteritzen pels seus colors metàl·lics brillants. Tenen un cos llarg aplanat amb forma de bala. Els èlitres estan molt endurits i amb freqüència esculpits amb estries o punts. El cap és curt i s’encaixa en un protòrax gros. Tenen els ulls relativament grans i les antenes curtes i serrades. Moltes espècies presenten colors iridiscents i múltiples combinacions cromàtiques, altres són negres o marrons. Les larves són perforadores de la fusta i els adults són herbívors. Alguns gèneres – com Acmaeodera, Acmaeoderella o Anthaxia – es poden observar visitant flors per alimentar-se de pol·len i poden estar actius fins i tot amb temperatures molt elevades.