Himenòpters: Abelles

Família Megachilidae


És una família gran i diversa d’abelles de mida mitjana i llengua llarga. Dos caràcters distintius d’aquesta família són la presència de dues cel·les submarginals d’aproximadament la mateixa mida en les ales anteriors, i la presència d’un llavi superior (labre) enfront de la boca amb forma rectangular, més llarg que ample. Generalment són abelles amb un cos robust, el cap relativament gros i unes mandíbules fortes. Les femelles tenen molts de pèls en la superfície ventral de l’abdomen (escopa ventral) per recollir pol·len. Quan visiten les flors sovint eleven una mica l’abdomen i aquests pèls són visibles. Són abelles solitàries amb diversos comportaments de nidificació. La majoria d’espècies construeixen el seu niu en cavitats existents, com forats en la fusta, canyes buides, nius abandonats d’altres abelles, closques de caragols morts o fissures en parets i roques. Els seus nius solen estar formats per vàries cel·les separades i disposades linealment. Depenent de l’espècie, fan servir diferents materials per a construir el niu, com per exemple fulles de plantes, fibres, fang, pètals de flors, petites pedres, resina o arena. Les femelles carreguen aquests materials amb les mandíbules o les potes i els utilitzen per aixecar les parets que delimiten les cel·les del niu. En cada cel·la hi posen un ou acompanyat d’una massa de pol·len mesclat amb nèctar. Alguns gèneres dins la família (Coelioxys, Dioxys, Stelis) són cleptoparàsits d’altres espècies de megaquílids. Els megaquílids són pol·linitzadors eficients de moltes flors silvestres i cultius de fruites i hortalisses. A les Illes Balears hi ha representants de 12 gèneres diferents: Heriades (2 espècies), Chelostoma (1 espècie), Hoplitis (8 espècies), Osmia (18 espècies), Protosmia (1 espècie), Anthidium (3 espècies), Pseudanthidium (2 espècies), Rhodanthidium (3 espècies), Stelis (3 espècies), Dioxys (1 espècie), Coelioxys (4 espècies) i Megachile (11 espècies).


Gènere Anthidium

Són abelles solitàries de mida mitjana o gran (8 – 20 mm) amb el cos robust de color negre amb bandes i marques grogues a l’abdomen, la cara, el tòrax i les potes. Les femelles tenen pèls per transportar el pol·len davall de l’abdomen. Nidifiquen en cavitats preexistents per damunt del sòl. En algunes espècies, les femelles recullen amb les seves mandíbules fibres i pèls de la superfície de les fulles o tiges de plantes, fan un bolic de fibres i el carreguen fins el niu, on les fan servir per cloure les cel·les. A diferència d’altres abelles, els mascles d’Anthidium són més grossos que les femelles, tenen unes espines al final de l’abdomen i poden ser territorials. Hi ha tres espècies citades a les Balears: A. cingulatum, A. manicatum i A. florentinum.


Gènere Osmia

Són abelles solitàries de mida mitjana o gran amb el cos negre de colors metàl·lics, sovint recobert per pèls marrons, taronges o vermells depenent de l’espècie. Les femelles tenen pèls a l’abdomen per recollir pol·len. Solen nidificar en cavitats horitzontals, preferiblement tubulars, com canyissos o forats en la fusta, però de vegades fins i tot dins closques de caragols morts. Són molt bones constructores, construeixen diferents cel·les de cria dins el niu, disposades una darrere l’altra i delimitades per parets fetes amb fang o restes de plantes mastegades.


Gènere Megachile

Són abelles solitàries de mida mitjana, sovint de color negre amb bandes clares de pèls a l’abdomen. Les femelles tenen pèls per transportar el pol·len a la part inferior del seu abdomen. A vegades reben el nom d’abelles talladores de fulles, perquè fan servir les mandíbules com si fossin unes tisores per tallar peces petites de fulles de plantes o pètals de flors per a la construcció del seu niu. Nidifiquen en forats fets per altres insectes a la fusta, parets de pedra o també al sòl. No totes les espècies dins d’aquest gènere tallen fulles per cloure les cel·les del seu niu. Per exemple, l’abella negra i vermella Megachile sicula (abans anomenada Chalicodoma sicula) construeix el seu niu amb arena mesclada amb una secreció glandular.